De Ringsloot wordt op dit moment door de omgevingsdienst gemonitord. Hierbij worden niet naar dezelfde stoffen gezocht als in de ringdrainage. Zo wordt er niet gemonitord op zware metalen. Tijdens de zitting voerden zij aan dat geen zin had omdat in  de ringsloot al zware metalen aanwezig zijn. Volgens hen wordt dit veroorzaakt door het verkeer op de Westkanaalweg. De omgevingsdienst gebruikte twee analyseresultaten als bewijs. Onderstaande met analyse locatie KL2830 en nog een tweede analyseresultaat  maar daarbij stond geen locatie vermeld. Het is niet duidelijk  waar en waarom dat tweede monster is genomen. Mogelijk op dezelfde locatie maar omdat het onduidelijk is laten we dit buiten beschouwing.

Bij die analyseresultaten zat geen verdere uitwerking. Wij hebben toen met de mail bij Rijnland om de locatie van het meetpunt gevraagd. Uiteraard hebben wij dit ook aan de Raad van State leden uitgereikt. 

Hieronder een paar analyseresultaten van 2003 en 2004 Later zijn er behalve de meting uit 2015 geen metingen van het oppervlaktewater van de ringsloot gepubliceerd. IRS inlaat ringsloot. UKA Uit Kromme Aar . Alleen het zinkgehalte gaat in de ringsloot iets omhoog . Bij alle andere parameters  wordt bij het verlaten van de ringsloot lagere waarden gemeten.

Hieronder een paar foto's van het Heemgebied genomen 08-02-2024