Het feitenmateriaal is, voor zover digitaal aanwezig, in verschillende mappen met documenten, rapportages en beschrijvingen bij elkaar geplaatst.

 

Processen-verbaal en Getuigenverklaringen

Bestuurlijke informatie en rapportages, die in het boek ter sprake komen

Technische documenten en rapportages, die in het boek ter sprake komen

NAF (Nederlandse Asfalt Fabriek) diverse rapportages

Golfclub Zeegersloot

CIW Documenten

Raad van State

Raadsbrief

Landjepik

Cameratoezicht

Overige bestuurlijke informatie

Overige technische informatie

Zembla BNN Vara uitzending, een absolute aanrader

Diverse documenten, met een groot deel feitenmateriaal

Locatie Coupépolder

 

Naast deze digitale bestanden bestaat er ook nog een paar meter papieren archief.