Onder de inspraak bevinden zich verschillende stukken met achterliggende informatie .

*Brief Stichting Waakhond aan de gemeenteraad 25-08-2020 

* Motie 2013/38255

*Toelichting Besluit gemeente 2 november 2015

*Brief aan golfclub , herinnering aan afspraak af te dragen gelden 

* Jaarstukken 2017 pag 33 en 34 Batig saldo € 82000

*Vertrouwenspersoon en voorzitter golfclub

*WOB verzoek 26-08-2020

 

 

 

 

Mijnheer de voorzitter, dames en heren commissieleden,

Om te beginnen wil ik me voor degene die mij niet kennen even voorstellen. Ik ben Herman Gerritsma en spreek hier in namens de Stichting Waakhond. Dit naar aanleiding van een Motie uit 2013 en een nieuw contract over het gebruik van de Coupépolder. U bent ongetwijfeld op de hoogte van de jaarlijkse kosten van de Coupépolder, zo een € 250.000 tot € 500.000 aan onderzoeken en onderhoudskosten van pompen drainage en luchtmonitoring. Naast de jaarlijkse kosten moet er op korte termijn de drainage worden vervangen, kosten minimaal 4 a 5 miljoen euro. Als het tegenvalt kan het ook een veelvoud daarvan zijn. U zal denken dat moeten er maar voor over hebben om ons grondwater tegen de vervuiling te beschermen. Maar dan heeft u het mis. Het milieurendement van die drainage is te verwaarlozen. Het meeste water sijpelt met de nodige verontreiniging het diepe grondwater in. Die drainage is er niet om de verontreiniging op te vangen.
Ik zal u uitleggen waarom. Hiervoor moeten we even terug in de geschiedenis. Tot 1992 stroomde er allerlei viezigheid vanaf de zijkanten in de ringsloten. Om die zijwaartse uitstroom te stoppen heeft men de zijkanten waterdicht met bentoniet ingepakt. De bovenkant heeft geen waterdichte afdichting. U moet de Coupépolder zien als een soort open kuip. Bij regen loopt die vol. Aan de onderkant is er gedeeltelijk een kleilaag en een gedeelte met zand en veenafzetting. Vooral bij die kleilaag zal het even duren voordat het water er door heen is gesijpeld. Zonder die drainage zal, na een zware regenperiode, het water in Coupépolder zo een druk op bentoniet geven dat de zijkant, als ware het een rijpe zweer, zal openbarsten. Oplossing is een waterdichte afdeklaag die de drainage overbodig maakt.

Nu de golfclub. Er klopt iets niet. Er zijn meerdere golfclubs in de omgeving, met hetzelfde prijsniveau, zeker niet duurder. In tegenstelling met golfclub Zeegersloot moeten die jaarlijks tussen de 2 en 3 ton aan rente en aflossing voor het onroerend goed betalen. De Golfclub Zeegersloot heeft dat onroerend goed voor niets gekregen. Ze moesten alleen de overwinst aan de gemeente afdragen. Dat hebben ze nooit gedaan. Zonder toestemming hebben ze die gelden in 1996 gebruikt om de uitbreiding aan de overkant van de de Zegerbaan te financieren. We zijn nu ruim 20 jaar verder.
In die laatste 20 jaar zijn buiten het normale onderhoud geen noemenswaardige uitgaven meer geweest, er is ook niets afgedragen. Waar is dat geld gebleven? In ieder geval niet in de gemeentekas. Dit alles heeft kunnen gebeuren omdat zowel ambtelijk als bestuurlijk de andere kant werd uitgekeken. Vooral binnen het CDA was het groepsbelang sterker dan het algemeen belang.
Vandaag de dag is er nog steeds niets veranderd. Volgens de laatste ons bekende cijfers maakte de golfclub in 2017 € 82.000 winst. Afdracht aan de gemeente € 0,0. Uitgerekend de voorzitter van die club, nota bene in een andere functie extern vertrouwenspersoon van de gemeente, haalt 20.000 euro coronasteun binnen. Ik zou wel willen weten wie daar toestemming voor heeft gegeven?
Onze advocaat heeft hierover een WOB verzoek in gediend.

Onze bemoeienis met de golfclub komt niet zo zeer voort uit ergernis over hun financiële geknoei maar meer omdat zij, door louter hun aanwezigheid, een goede sanering van de Coupépolder in de weg staan. Dezelfde mensen die het financiële geknoei hebben toegestaan, hebben er ook voor gezorgd, dat door hun ingehuurde onderzoeksbureaus, een adequate bovenafdichting, zoals die bij wet is voorgeschreven, op de Coupépolder nooit hebben voorgesteld.

Het contract met de golfclub wordt in 2021 vernieuwd. Volgens het huidige contract mag op de Coupépolder alleen worden ingegrepen als het nodig is voor de veiligheid.
Bij de graafwerkzaamheden door justitie in de jaren 90 is de golfclub met een miljoenclaim gekomen. Dit is niet door de gemeente behandeld maar door de Rijksadvocaat Mr Wubs waardoor die claim in de vuilnisbak belande. Zoiets moet in de toekomst worden voorkomen.
Het nieuwe contract moet alle mogelijkheden van ingrijpen op de Coupépolder mogelijk maken. Niet alleen vanuit milieuoogpunt en veiligheid maar ook gewoon om de jaarlijkse kosten te drukken en de aanleg van een dure nieuwe drainage te voorkomen.

Brief stichting waakhond aan gemeenteraad 25-08-2020

Motie 2013

Besluit 2 november2015

Brief van gemeente aan golfclub 07-02-2020

Jaarstukken 2017 winst € 82.000 Financieel gedeelte blz 33 en 34

Vertrouwenspersoon voorzitter golfclub

WOB verzoek 26-08-2020