Overige bestuurlijke informatie

Hoewel deze informatie niet specifiek in het boek  ter sprake komt, speelt deze op de achtergrond toch een essentiële rol bij de Gifbelt Coupépolder.

Bijvoorbeeld de rapportage "Zand er over?" van de commissie Engwerda, over de historie en benoeming van stortingen op de gifbelt Coupépolder.     

 

1985 04 09 Besluit B W Kennis Nemen Standpunt GS
PDF – 276,0 KB 785 downloads
1986 02 03 Brief Van Openbare Werken Aan B W Over Sanering 1
PDF – 267,5 KB 779 downloads
1986 04 28 Besluit B W Maatregelen Sanering
PDF – 538,7 KB 772 downloads
1986 05 29 Besluit Raad Krediet Coupe
PDF – 168,2 KB 757 downloads
1989 01 30 Notulen Bew Comite Vuilstort Coupepolder
PDF – 248,1 KB 711 downloads
1991 28 03 Gemeenteraadsverslag
PDF – 852,9 KB 785 downloads
1991 05 28 Seniorenconvent Gesproken Coupe
PDF – 18,0 KB 748 downloads
1992 09 14 Raadsbesluit En Brf Prov Over Bestekken 254031
PDF – 985,8 KB 740 downloads
1992 12 01 Dossierverslagen Onderdeel Coupepolder Uit Rapport Zand Er Over
PDF – 2,6 MB 744 downloads
1992 12 04 Ontwerpbesluit Saneringsonderzoek 1992 256821
PDF – 1,8 MB 803 downloads
1997 11 27 Gedeelte Verslag Raad 27 Nov 1997
PDF – 8,8 KB 826 downloads
1997 01 16 Gedeelte Cie Contr 1997 434
PDF – 38,5 KB 799 downloads
1998 05 1998 7128 Bsf NA
PDF – 42,7 KB 786 downloads
1998 12 1998 18563 Mandaatbesluit
PDF – 39,2 KB 825 downloads
1999 01 26 Bsf Informatieavond Bewoners
PDF – 32,8 KB 808 downloads
1998 12 Verslag Commissie UZ
PDF – 101,1 KB 825 downloads
1999 08 31 Bsf Informatie Versalg Projectgroep
PDF – 53,9 KB 801 downloads
2000 01 13 Besluitformulier Rapport Kwantificering Gezondheidsrisico Omwonenden Coupepolder 1999 28782
PDF – 52,7 KB 807 downloads
1999 04 Brf Provincie Aanbevelingen Jaarverslag 98 1999 7076
PDF – 319,4 KB 765 downloads
2000 01 13 Toelichting Besluitformulier Rapport Kwantificering Gezondheidsrisico Omwonenden Coupepolder 1999 28793
PDF – 52,7 KB 786 downloads
2000 05 09 Bezwaarschrijft Tegen Besluit Sanering 13 2000 8035
PDF – 777,6 KB 814 downloads
2000 02 23 Besluitvorming GS Inzake Bovenkant 2011 614
PDF – 956,8 KB 797 downloads
2000 12 18 Bezwaren Tegen Nazorgplan Bovenkant
PDF – 689,6 KB 800 downloads
2001 02 19 2001 20608 Bsf Brf Bosma
PDF – 39,6 KB 804 downloads
2001 01 23 Brief GL Over Deklaag Coupe
PDF – 2,1 MB 952 downloads
2001 04 10 Verslag Cieverg GGZ
PDF – 146,8 KB 799 downloads
2001 04 10 Verslag Cieverg GGZ
PDF – 146,8 KB 780 downloads
2001 03 07 Beantwoording Brief GL
PDF – 88,0 KB 811 downloads
2002 02 21 Gedeelte Raadsverslag Coupe 2002 5803
PDF – 37,4 KB 742 downloads
2002 03 14 Raadsvoorstel Herijkingsprogr ISV 2002 1462
PDF – 44,1 KB 796 downloads
2002 03 14 Uitgaande Brief Naar Provincie Isv 2002 1462
PDF – 20,6 KB 728 downloads
2002 05 01 Milieu Jaarverslag Deel Milieu
PDF – 23,8 KB 784 downloads
2002 08 08 13268 Art 42 Vragen Bosma Jaarverslag 2001
PDF – 136,5 KB 727 downloads
2002 08 09 Brief Van PZH Aan Projectgroep Met Info En Nazorglan 2002 13482
PDF – 240,9 KB 783 downloads
2002 08 20 Art 42 Vragen G Ljaarverslag 2001 Onder En Zijkant Analyses
PDF – 141,4 KB 742 downloads
2002 09 Beantwoording Art 42 Bosma
PDF – 36,1 KB 739 downloads
2002 10 08 Artikel 42 Vragen 2002 28723 Bosma Jaarverslag 2001
PDF – 56,9 KB 732 downloads
2002 09 03 14606 Bsf Beantwoording Art 42 Bosma
PDF – 38,9 KB 743 downloads
2002 10 8 Beantwoording Art 42 GL Over Inhoud Jaarverslag Beheer
PDF – 50,5 KB 697 downloads
2002 12 24 Uitspraak Rv S Beroep Wbb
PDF – 47,7 KB 731 downloads
2003 02 04 2 E Wijziging Verleningsbesluit ISV 2003 2041
PDF – 530,7 KB 754 downloads
2003 03 20 21293 Bsf Overname Beheer Coupe
PDF – 45,8 KB 771 downloads
2003 04 03 Antwoordbrief Prov Bodemmodule Isv 2003 2055
PDF – 22,7 KB 717 downloads
2003 05 02 Definitieve Beschikking WVO 7095
PDF – 3,9 MB 652 downloads
2003 11 17567 Verslag Raadscommissie Nov 2003
PDF – 246,2 KB 739 downloads
2004 05 06 Rv S Uitspraak Lozingsvergunning
PDF – 42,3 KB 752 downloads
2004 05 28 Art 42 Vragen Pvda Over Afdeklaag 7567
PDF – 71,6 KB 751 downloads
2004 05 28 Brief Naar Pvd A Art 42 22504
PDF – 58,9 KB 729 downloads
2004 06 Raadscommissie 8990
PDF – 321,1 KB 735 downloads
2004 07 06 Brf Hhr Verslag Overleg Gem HHR 9713
PDF – 252,3 KB 737 downloads
2004 08 Bsf Zienswijze Concept Gedoogbeschikking 25063
PDF – 40,8 KB 744 downloads
2004 08 Bsf Zienswijze Concept Gedoogbeschikking
PDF – 40,8 KB 708 downloads
2004 08 04 Overleg Golfclub Gemeente Deel Coupe 24757
PDF – 47,2 KB 673 downloads
2004 08 12 Gedoogbeschikking Indien Zienswijze 2004 11393
PDF – 515,2 KB 691 downloads
2004 08 25 Zienswijze Gemeente Concept Gedoog Lozing 24874
PDF – 47,1 KB 664 downloads
2004 09 Gedeelte Coupe Milieujaarverslag 2003 2004
PDF – 51,9 KB 707 downloads
2005 01 07 Besluitformulier Rapport Onderbouwing Aanvraag Lozingsvergunning Coupepolder 2005 240
PDF – 74,8 KB 636 downloads
2005 01 11 Verslag Raadscie Jan Gedeelte Coupe 907
PDF – 78,7 KB 664 downloads
2005 01 31 Raadsbesluit Over Bodemmodule ISV MOPII 2004 28696
PDF – 110,7 KB 669 downloads
2005 01 31 Raadsbesluit Bodemmodule 2004 27876
PDF – 45,4 KB 712 downloads
2005 02 01 Brief Naar Projectgroep Over Onderbouwing Aanvraag WV Overg 1360
PDF – 25,3 KB 694 downloads
2005 03 23 Brief Projectgroep Over Rol 4322
PDF – 34,1 KB 763 downloads
2005 05 30 Brf Projectgroep Bijlage Grondaanvullingen
PDF – 25,1 KB 668 downloads
2005 05 31 Visuele Deklaagsinspectie 2005 7847
PDF – 2,0 MB 706 downloads
2005 06 14 Beantwoording Brf Projectgroep Ovr Rol 22260
PDF – 43,8 KB 691 downloads
2005 07 15 St Van Zaken 10556
PDF – 105,4 KB 681 downloads
2005 07 19 Melding Gat In Talud 10723
PDF – 141,7 KB 704 downloads
2005 08 25 Ingekomen Stuk Wvo Vergunning 2005 12334
PDF – 1,8 MB 685 downloads
2005 11 25 Milieujaarverslag 2004 Gedeelte Coupe 28856
PDF – 65,6 KB 698 downloads
2006 07 12 Bsf Instemmen Met Aangepast MOPII En Naar De Raad Brengen 10668
PDF – 54,0 KB 669 downloads
2006 08 Verweer Gemeente Wv O 26365
PDF – 77,5 KB 666 downloads
2006 08 23 Raadscie MOPII 12928 Gedeelte MOP
PDF – 117,5 KB 695 downloads
2006 09 20 Uitspraak Rv S Wvo Vergunning
PDF – 44,3 KB 716 downloads
2006 09 21 Memo Boomsma Uitspraak Rv S
PDF – 67,7 KB 672 downloads
2006 10 24 Actualisatie Kosten Bodemzorg 16140
PDF – 275,0 KB 682 downloads
2006 11 16 Brief Wethouder Naar HHR Inzake Overleg Wvovergunning 17454
PDF – 33,2 KB 709 downloads
2006 12 15 Bsf Standpunt Huidige Deklaag Acceptabel 30405
PDF – 75,6 KB 731 downloads
2007 01 09 Besluitenlijst B W 353
PDF – 31,3 KB 664 downloads
2007 01 09 Persbericht Over Rapport Ris Anorganische Stoffen En Besluit 31177
PDF – 58,3 KB 770 downloads
2007 01 16 Verslag Bestuurlijk Overleg Met HHR 22520
PDF – 53,8 KB 674 downloads
2007 01 16 Verslag Projectgroep 16 Jan 2435
PDF – 241,4 KB 720 downloads
2007 01 25 Raadsvergadering 2500
PDF – 78,3 KB 673 downloads
2007 01 30 Brief Richting HHR Teleurstelling En Nog Een Poging 1228
PDF – 27,9 KB 705 downloads
2007 02 27 Besluitenlijst B W 3228
PDF – 86,3 KB 694 downloads
2007 03 15 Brf HHR Naar Prov 4396
PDF – 263,1 KB 726 downloads
2007 03 30 Persbericht Over De Wvo Vergunning 5409
PDF – 62,2 KB 695 downloads
2007 04 02 Bestuurlijk Overleg Met HHR 25028
PDF – 50,6 KB 652 downloads
2007 05 04 Bsf Instellen Proforma Beroep Wvo Vergunning 25587
PDF – 63,4 KB 668 downloads
2007 06 14 Feitenoverzicht Procedures Coupepolder 2007 10507
PDF – 73,6 KB 684 downloads
2007 07 05 Verslag Raadscie Ggz Gedeelte Coupe 11768
PDF – 95,6 KB 708 downloads
2007 09 Milieujaarverslag 2006 Samenvatting Coupe
PDF – 96,8 KB 682 downloads
2008 03 11 Verslag Collegevergadering 4365
PDF – 89,1 KB 697 downloads
2008 03 18 Persbericht Nav Besluit Lozingsverg 4923
PDF – 57,9 KB 685 downloads
2008 03 27 Verslag Raadsvergadering 5839
PDF – 51,5 KB 704 downloads
2008 04 24 Besluitenlijst Raadsvergadering Gedeelte Motie 5813
PDF – 79,4 KB 693 downloads
2008 04 24 Motie SP En GL 7591
PDF – 33,7 KB 679 downloads
2008 04 24 Verslag Raadsvergadering Gedeelte Motie 24975
PDF – 75,2 KB 659 downloads
2008 05 20 Brief Bodemzorg Prov Inzake Metingen Drainagewater 9025
PDF – 254,1 KB 693 downloads
2008 07 17 Milieujaarverslag 2007 Gedeelte Coupe 26287
PDF – 69,2 KB 694 downloads
2008 10 30 Programmabegroting Onderdeel Coupe 229592
PDF – 15,2 KB 697 downloads
2009 10 12 Besluitfor 200914108 Voortgang Melden
PDF – 49,2 KB 699 downloads
2009 10 12 Toelichting Besluitform 2009 14109 Stvza Coupe
PDF – 57,2 KB 701 downloads
2009 05 11 Verslag PO Lyczak Gedeelte Coupe
PDF – 36,8 KB 692 downloads
2009 11 02 Verslag PO Lyczak Voor Het Gedeelte Coupe
PDF – 36,0 KB 666 downloads
2009 11 16 Verslag PO Lyczak Gedeelte Coupe
PDF – 36,7 KB 655 downloads
2009 01 09 Bsf Kennis Nemen Jaarraportage Nazorg Bovenkant 2007 2008 15697
PDF – 57,9 KB 674 downloads
2009 05 Milieujaarveslag 2008 Gedeelte Coupe 33347
PDF – 28,3 KB 675 downloads
2009 05 Programmaverslag 2008 Gedeelte Coupe 12731
PDF – 33,0 KB 662 downloads
2009 08 19 Bsf Zienswijze St AB
PDF – 54,6 KB 713 downloads
2009 11 10 Onderzoek Rekenkamercie Naar Persberichten 34370
PDF – 1,3 MB 726 downloads
2009 11 13 Offerte Haskoning Nazorgplan 34910
PDF – 986,1 KB 682 downloads
2009 11 16 Brief Beoordeling Monitoring Coupepolder 2011 814
PDF – 1,6 MB 719 downloads
2009 11 30 Bsf Opdrachtverlening Opstellen Nazorgplan 36108
PDF – 56,5 KB 661 downloads
2009 11 30 Toel Bsf Opstellen Nazorgplan 36600
PDF – 60,3 KB 729 downloads
2009 12 23 Persbericht Uitspraak Rvs Wvovergunning 39517
PDF – 58,1 KB 710 downloads
2010 02 08 Verslag PO Lyczak Gedeelte Coupedoc
PDF – 21,4 KB 673 downloads
2010 02 22 Verslag PO Lyczak Gedeelte Coupe
PDF – 21,6 KB 676 downloads
2010 03 08 Verslag PO Lyczak Gedeelte Coupe
PDF – 30,0 KB 718 downloads
2010 04 19 Verslag PO Lyczak Gedeelte Coupe
PDF – 21,2 KB 692 downloads
2010 06 21 Verslag PO Lyczak Gedeelte Coupe
PDF – 21,9 KB 685 downloads
2010 11 08 Verslag PO Lyczak Gedeelte Coupe
PDF – 38,9 KB 660 downloads
2010 01 Verslag Raadscie Rekenkamer Onderzoek 1962
PDF – 87,9 KB 664 downloads
2010 09 07 Brf Provincie Bezoekbevestiging Nazorg 25326
PDF – 967,9 KB 672 downloads
2010 11 11 Nieuwsflits Over Onderhoud In De Coupepolder 32070
PDF – 66,1 KB 703 downloads
2011 05 09 Verslag PO Lyczak Gedeelte Coupe
PDF – 38,9 KB 673 downloads
2011 08 29 Verslag PO Lyczak Gedeelte Coupe
PDF – 38,5 KB 695 downloads
2011 01 03 Pleitnota GS Beroep Wbb Zitting 21 Dec 2010 2011 190
PDF – 1,2 MB 710 downloads
2011 02 09 Persbericht Nazorg Bovenkant 5338
PDF – 65,8 KB 663 downloads
2011 02 14 Bsf Kennisnemen Uitspraak Rv S
PDF – 58,0 KB 692 downloads
2011 06 08 Bsf Kennisnemen Nazorgrapp 2011 20251
PDF – 58,8 KB 714 downloads
2011 06 08 Toelichting Bsf Nazorgplan Coupe 2011 20262
PDF – 61,9 KB 697 downloads
2011 10 06 Brief Beoordeling Prov Monitoring En Jaarplannen 2011 35956
PDF – 770,5 KB 684 downloads
2011 11 10 Art 43 Vragen Roest Stijghoogtes En Peilbuizen 2011 40285
PDF – 812,7 KB 668 downloads
2011 12 27 Beantwoording Art 43 Vragen Pvda Peilbuis En Stroming 2011 40821
PDF – 23,4 KB 662 downloads
2012 04 26 Memo Info Coupepolder Inzake Nazorg
PDF – 64,7 KB 648 downloads
2012 01 30 Brief Goedkeuring Prov Beoordelnig Monitoring 2012 4812
PDF – 1,2 MB 658 downloads
2012 04 23 Verslag PO Lyczak
PDF – 67,2 KB 710 downloads
2012 08 13 Brf Prov Beoordeling Jaarverslag 2012 40569
PDF – 744,1 KB 713 downloads
2012 08 14 Toel Besluit Gunning Eur Aanbesteding 2012 39943
PDF – 65,8 KB 720 downloads
2012 10 31 ANTWOORDEN Statenfractie PVV Gifbelt Coupepolder Alphen Aan Den Rijn
PDF – 54,0 KB 679 downloads