Overige technische informatie

Hoewel deze informatie niet specifiek in het boek  ter sprake komt, speelt deze op de achtergrond toch een essentiële rol bij de Gifbelt Coupépolder.

Met name allerlei rapportages over bodemlucht- en geofysische onderzoeken, monitoring en risicoanalyses plus verificatieonderzoeken deklaag op de gifbelt Coupépolder.

 

1991 10 Concept Orienterend Bodemlucht Onderzoek Heidemij
PDF – 4.3 MB 95 downloads
1985 09 01 Nader Ondezoek Vuilstortplaats
PDF – 6.3 MB 107 downloads
1987 Monitoring Vuilstortplaats IWACO
PDF – 1.2 MB 97 downloads
1988 05 01 Geofysisch Bodemonderzoek Geologic
PDF – 984.9 KB 97 downloads
1988 05 Pva Vervolgonderzoek Iwaco GL
PDF – 185.6 KB 104 downloads
1988 10 31 Vervolgonderzoek F Ase 1 A IWACO Geologic
PDF – 3.2 MB 107 downloads
1988 10 31 Interimrapport Fase 1 A Bijl 1 Tm 7
PDF – 6.4 MB 103 downloads
1988 10 31 Interimrapport Fase 1 A Bijlage 6
PDF – 504.2 KB 96 downloads
1988 10 31 Interimrapport Fase 1 A Bijlage 7 A
PDF – 2.2 MB 100 downloads
1988 10 31 Interimrapport Fase 1 A Bijlage 7 B
PDF – 519.5 KB 99 downloads
1988 10 31 Interimrapport Fase 1 A Bijlage 8 Geo Elektrische Metingen
PDF – 1.4 MB 95 downloads
1988 10 31 Interimrapport Fase 1 A Bijlage 9 A
PDF – 590.9 KB 97 downloads
1988 10 31 Interimrapport Fase 1 A Bijlage 9 B
PDF – 595.6 KB 102 downloads
1988 10 31 Interimrapport Fase 1 A Bijlage 9 D
PDF – 716.4 KB 95 downloads
1988 10 31 Interimrapport Fase 1 A Bijlage 10 Tm 15
PDF – 2.1 MB 101 downloads
1989 01 Voorstel Fase 1 B Risico Evaluatie Iwaco
PDF – 897.0 KB 103 downloads
1989 11 24 Rapportage Onderzoek Bodemlucht IWACO
PDF – 8.6 MB 94 downloads
1990 Risicobeoordeling Uitdampende Stoffen Coupe Polder
PDF – 350.7 KB 99 downloads
1990 01 DGV TNO Evaluatie Vervolg Bodemonderzoek Kopie
PDF – 1.2 MB 91 downloads
1990 11 01 Onderzoek Bodemlucht Heidemij
PDF – 1.3 MB 103 downloads
1990 11 13 Heidemij Milieukundig Bodemlucht Onderzoek
PDF – 9.9 MB 100 downloads
1990 12 12 Brief RIVM Over Interpretatie Onderzoek Bodemlucht
PDF – 878.2 KB 93 downloads
1991 Dossierverslagen Onderdeel Coupepolder Uit Provinciaal Rapport Zand Er Over
PDF – 2.6 MB 97 downloads
1991 01 11 DCMR Rapport Immissiemetingen Benzeen Etc En Metingen Aromatische Koolwaterstoffen
PDF – 1.6 MB 105 downloads
1991 01 24 Vragen Nav Milieukundig Bodemluchtonderzoek Heidemij
PDF – 1.7 MB 103 downloads
1991 02 Tussentijds Onderzoek IWACO Kwal Grondwater En Evaluatie Explosie Risico
PDF – 6.7 MB 89 downloads
1991 10 Concept Orienterend Bodemlucht Onderzoek Heidemij
PDF – 4.3 MB 103 downloads
1991 10 07 1 E Aanv Dd 7 10 1991 Notitie T B V Onderzoekscommissie Coupepolder
PDF – 4.8 MB 99 downloads
1991 10 22 2 E Aanv Dd 22 10 1991 Notitie T B V Onderzoekscom Coupepolder
PDF – 1.0 MB 90 downloads
1992 08 31 Deelonderzoek 1 Monitoring En Beheersmaatregelen Iwaco
PDF – 2.1 MB 98 downloads
1992 08 31 Deel 2 Beheersmaatregelen Diep Grw
PDF – 4.6 MB 81 downloads
1992 08 31 Deel 3 Signaalwaarden
PDF – 2.4 MB 91 downloads
1992 08 31 Deel 4 Ontwerp Monitoringsysteem
PDF – 2.9 MB 87 downloads
1992 08 31 Deel 5 Ontwerp Basismodel
PDF – 1.0 MB 82 downloads
1992 08 31 Samenvatting I Waco BEHEER EN MONITORING SO
PDF – 2.5 MB 87 downloads
1992 12 04 Ontwerpbesluit Saneringsonderzoek 1992 256821
PDF – 1.8 MB 87 downloads
1993 05 26 Defintief Besluit Saneringsonderzoek Conform Ontwerpbesluit Bezwaren Ongegrond 1992 362359
PDF – 1.9 MB 85 downloads
1994 12 19 Brief Iwaco Inzake Monitorigssysteem
PDF – 3.3 MB 82 downloads
1995 10 24 Boorstaten Haitjema 5 Boringen Observatiezone Haitscan 137549
PDF – 1.9 MB 76 downloads
1995 11 15 Brief Iwaco Overzicht Maatregelen
PDF – 3.5 MB 91 downloads
1996 01 26 IWACO Rapport Aanleg Observatielijn Met 5 Meetpunten
PDF – 10.3 MB 90 downloads
1996 11 07 2 De Verslag Beheer Taluds Info PZH Aan Projectgroep 610026
PDF – 938.8 KB 88 downloads
1997 08 13 Onderzoek Deklaag DHV Concept 3
PDF – 3.6 MB 85 downloads
1997 16 Jan Gedeelte Cie Contr 1997 434
PDF – 38.5 KB 83 downloads
1997 Jaarverslag 1996 Beheer Zijkant Promeco Bijlagen
PDF – 3.9 MB 87 downloads
1997 Onderzoek Deklaag DHV Bijlage 3
PDF – 418.9 KB 90 downloads
1997 Onderzoek Deklaag DHV Bijlage 2
PDF – 418.0 KB 78 downloads
1997 01 13 Plaatsing Peilbuis R 1 IWACO
PDF – 6.8 MB 83 downloads
1997 07 10 Jaarverslag Aanbevelingen 1995 1996 1001
PDF – 180.9 KB 86 downloads
1997 07 10 Nazorgplanonderkantzijkant Rapport 2010 6162
PDF – 18.3 MB 89 downloads
1997 09 01 Tussentijds Jaarverslag 1997 Zijkant Promeco 4084
PDF – 176.0 KB 81 downloads
1998 02 01 Jaarverslag 1997 Beheer Zijkant Promeco
PDF – 5.8 MB 88 downloads
1998 01 07 IWACO Notitie Derde Monitoringsronde Voormalige Stortplaats
PDF – 3.1 MB 82 downloads
1999 04 01 Jaarverslag Beheer Zijkant 1998 Promeco
PDF – 3.8 MB 81 downloads
1999 0603 Verslag Projectgroep
PDF – 398.1 KB 84 downloads
1999 08 05 13525 Nader Bodemonderzoek BKH
PDF – 3.7 MB 86 downloads
1999 08 05 Bijlage 1 NO BKH 1999 13525
PDF – 83.3 KB 73 downloads
1999 08 05 Bijlage 2 NO BKH 1999 13525
PDF – 104.1 KB 87 downloads
1999 08 05 Bijlage 3 NO BKH 1999 13525
PDF – 3.2 MB 80 downloads
1999 08 05 Bijlage 4 NO BKH 1999 13525
PDF – 111.9 KB 80 downloads
1999 08 05 Bijlage Dwarsprofielen NO BKH 1999 13525
PDF – 5.4 MB 78 downloads
1999 08 31 Ontwerpbeschikking GS Op Nader Onderzoek Van BKH 5 08 1999
PDF – 292.5 KB 77 downloads
1999 12 10 Rapport Kwantificering Gezondheidsrisicos Uni Maastr 999 19409
PDF – 2.4 MB 77 downloads
2000 01 13 Besluitformulier Rapport Kwantificering Gezondheidsrisico Omwonenden Coupepolder 1999 28782
PDF – 52.7 KB 76 downloads
2000 05 01 Jaarverslag 1999 Beheer Zij En Onderkant Promeco
PDF – 3.9 MB 83 downloads
2000 06 27 Discussienotitie DHV Luchtmon Coupepolder
PDF – 66.5 KB 74 downloads
2000 07 06 Notitie Vervolg Luchtmon Coupepolder Doc GEMMA
PDF – 63.7 KB 83 downloads
2000 10 09 Brief Promeco Aan Gemeente Onderhoud En Maatregelen
PDF – 83.0 KB 83 downloads
2000 12 06 Deel Nazorgplan Bovenkant DHV En Monitoring Buitenlucht
PDF – 383.1 KB 85 downloads
2000 12 07 Promeco Situatietekening
PDF – 408.2 KB 85 downloads
2001 Jaarverslag 2000 Promeco Met Bijlagen
PDF – 3.0 MB 82 downloads
2001 03 19 Onderzoek Deklaag Dhv
PDF – 209.2 KB 85 downloads
2001 03 20 Onderzoek Dikte Deklaag 2001 4171
PDF – 209.2 KB 81 downloads
2001 06 01 Onderzoek Natuurlijke Afbraak Bij Stortplaatsen
PDF – 3.7 MB 79 downloads
2001 06 27 Aanbesteding Herstel Deklaag Coupe
PDF – 1.6 MB 81 downloads
2001 06 27 Brief PZH 9525 Jaarverslag Beheer 2000 Promeco Coupe
PDF – 1.2 MB 82 downloads
2002 03 05 Opdrachtbev Verificatieonderzoek Deklaag DHV
PDF – 58.3 KB 86 downloads
2002 05 01 Promeco Jaarverslag Beheer 2001 Onder En Zijkant
PDF – 4.5 MB 92 downloads
2002 07 Tekeningen Behorend Bij Nazorg Aanleg Drainage En Taluds 5404
PDF – 314.6 KB 86 downloads
2002 07 Deel Nazorgplan Coupepolder Bovenkant 2010 6153
PDF – 13.7 MB 77 downloads
2002 07 04 Deelevaluatie Deklaag
PDF – 741.9 KB 83 downloads
2002 08 09 Brief Aan Projectgroep Met Info En Nazorglan 2002 13482
PDF – 240.9 KB 84 downloads
2002 10 Analyse Bemonstering Pompputten 17847
PDF – 986.4 KB 85 downloads
2002 10 08 Artikel 43 Vragen 2002 28723
PDF – 56.9 KB 86 downloads
2002 10 31 Brief Promeco Onderhoudsmaatregelen 18077
PDF – 407.9 KB 86 downloads
2002 12 Voortzetting Onderzoek Luchtkwaliteit Coupepolder 20022003 20876
PDF – 215.0 KB 83 downloads
2003 04 01 Jaarverslag Beheer Zij En Onderkant Coupepolder 2002
PDF – 5.3 MB 76 downloads
2003 06 18 Uitspraak Rv S Voorlopige Voorziening
PDF – 33.5 KB 80 downloads
2003 07 21 Verslag S Tab
PDF – 953.1 KB 75 downloads
2003 09 03 Analyse Herbemonstering Peilbuis
PDF – 372.7 KB 85 downloads
2003 10 06 Aanvullend Onderzoek Naar Anorganische Stoffen
PDF – 1.2 MB 82 downloads
2003 10 14 Extra Onderzoek Buitenlucht Monitorigng 15914
PDF – 163.8 KB 78 downloads
2003 10 22 Verslag St AB Inzake Wvovergunning
PDF – 704.5 KB 87 downloads
2003 11 17 Afschrift Brief Promoeco Over Overschrijding Koper In Percolaat 17930
PDF – 384.5 KB 79 downloads
2003 12 11 Brief Dhv Visuele Inspectie Deklaag 18848
PDF – 710.0 KB 83 downloads
2004 01 20 Brief Richting Projectgroep Met Uitslagen Monitoring 667
PDF – 47.4 KB 84 downloads
2004 02 01 Bijlage 9 Jaarverslag 2003 Analyseres Mon Onderkant
PDF – 979.3 KB 86 downloads
2004 02 01 Jaarverslag 2003 Beheer Zij En Onderkant Promeco Beheer
PDF – 4.3 MB 79 downloads
2004 03 21 Offerte Nazorg 2004 22506
PDF – 133.8 KB 84 downloads
2004 04 20 Aanvullend Onderzoek Emissie Anorganische Stoffen Fase 2
PDF – 4.2 MB 81 downloads
2004 05 06 Rv S Uitspraak Lozingsvergunning
PDF – 42.3 KB 80 downloads
2004 05 26 Rv S Uitspraak Niet Tijdig Besluiten
PDF – 25.2 KB 80 downloads
2004 07 06 Brf Hhr Verslag Overleg Gem HHR 9713
PDF – 252.3 KB 83 downloads
2004 08 12 Gedoogbeschikking 2004 11393
PDF – 515.2 KB 81 downloads
2004 10 06 Aanvullend Onderzoek Emissie Anorganische Stoffen
PDF – 1.7 MB 86 downloads
2005 02 03 Jaarverslag 2004 Beheer Zijkant Onderkant
PDF – 1.3 MB 88 downloads
2005 02 17 Brief Rijnland Om Advies Bij WVO Vrgunning Aan RIZA 2614
PDF – 126.4 KB 85 downloads
2005 03 02 Jaarverslag 2004 Bijlage Beheerssysteem Zijkant
PDF – 924.0 KB 84 downloads
2005 03 02 Jaarverslag 2004 Bijlage Situatietekening
PDF – 1.9 MB 84 downloads
2005 05 30 Brf Projectgroep Bijlage Grondaanvullingen 2005 22774
PDF – 25.1 KB 78 downloads
2005 05 30 Brief Naar Projectgroep Met Stukken 6143
PDF – 60.2 KB 82 downloads
2005 05 31 Visuele Deklaagsinspectie 2005 7847
PDF – 2.0 MB 78 downloads
2005 07 08 Bevindingen Graafonderzoek Juni 10215
PDF – 2.0 MB 80 downloads
2005 10 07 Brief DHV Constatering Graafwerkzaamheden
PDF – 323.4 KB 78 downloads
2006 Memo Pzh Over Risico Aanleg Vloeistofdichte Bovenlaag
PDF – 1.0 MB 80 downloads
2006 02 23 Jaarverslag 2005 Beheer Onder En Zijkant 2871
PDF – 1.1 MB 85 downloads
2006 02 23 Jaarverslag 2005 Onder En Zijkant Met Bijlagen
PDF – 1.6 MB 90 downloads
2006 06 27 Notitie Royal Hask Evaluatie Waterbalans
PDF – 527.9 KB 85 downloads
2006 07 07 Aanbevelingen Nav Jaarverslag 2005 Beheer 10723
PDF – 252.3 KB 84 downloads
2006 08 Verweer Gemeente Wv O 26365
PDF – 77.5 KB 83 downloads
2006 09 20 Uitspraak Rv S Wvo Vergunning
PDF – 44.3 KB 87 downloads
2006 11 24 Rapport Risicos Anorganische Stoffen 18562
PDF – 14.2 MB 83 downloads
2007 04 Intern Memo Kwel En Wegzijging Coupe
PDF – 885.4 KB 93 downloads
2007 02 01 Jaarverslag 2006 Nazorg Bovenkant Bodemzorg
PDF – 4.0 MB 86 downloads
2007 02 13 Jaarverslag 2006 Beheer Onderkant En Zijkant
PDF – 2.0 MB 87 downloads
2007 03 Eindrapport Anorganische Stoffen
PDF – 9.1 MB 83 downloads
2007 04 19 Notitie Ben Girwar Kwel En Wegzijging Coupe
PDF – 885.4 KB 80 downloads
2007 06 08 Beroepsschrift Wvovergunning 2007 10190
PDF – 1.2 MB 85 downloads
2007 06 13 Technische Outline Bodemzorg
PDF – 714.9 KB 85 downloads
2007 09 Milieujaarverslag 2006 Samenvatting Coupe
PDF – 96.8 KB 86 downloads
2007 10 25 Verslag St AB Horen Appellanten 2007 18239
PDF – 6.4 MB 82 downloads
2008 01 22 Pleitnotitie Aadr Rv S WVO 2
PDF – 1.7 MB 81 downloads
2008 01 30 Voorstel Deklaag Onderzoek Bev Gezag 1723
PDF – 161.6 KB 77 downloads
2008 1 11 Jaarverslag 2007 Beheer Zijafdichting En Onderkant
PDF – 1.8 MB 88 downloads
2008 03 05 Uitspraak Rv S Wvo Vergunning
PDF – 50.5 KB 76 downloads
2008 03 11 Rapportage Deklaagonderzoek 2007 Coupepolder 2008 4482
PDF – 1.2 MB 84 downloads
2008 04 24 Kwartaalrapportage Monitoring Eerste Kwartaal 2008 2008 7736
PDF – 783.2 KB 81 downloads
2008 05 20 Brief Bodemzorg Prov Inzake Metingen Drainagewater 9025
PDF – 254.1 KB 80 downloads
2008 07 25 Ontwerp Beschikking Wvo Van HHR 2008 13322
PDF – 17.5 MB 84 downloads
2008 07 30 Brief GS Aan Projecgtgroep Deklaag Dampremmend 2008 13495
PDF – 8.1 MB 81 downloads
2008 09 18 Jaarrapport Nazorg Bovenkant 2007 Coupepolder 2008 15697
PDF – 2.6 MB 80 downloads
2008 11 11 Wvo Vergunning Definitieve Beschikking 2012 45834
PDF – 9.6 MB 88 downloads
2009 09 25 Zienswijze Gemeente Op St AB Wvovergunning
PDF – 27.6 KB 84 downloads
2009 10 12 Besluitfor 200914108 Voortgang Melden
PDF – 49.0 KB 77 downloads
2009 10 12 Toelichting Besluitform 2009 14109 Stvza Coupe
PDF – 57.2 KB 89 downloads
2009 05 11 Verslag PO Lyczak Gedeelte Coupe
PDF – 36.8 KB 73 downloads
2009 01 23 Conceptrapportage Aanvullend Deklaag Onderzoek 2009 1195
PDF – 1.9 MB 84 downloads
2009 02 19 Aanvullend Deklaagonderzoek Coupepolder 2009 5396
PDF – 2.9 MB 84 downloads
2009 02 19 Aanvullend Deklaagonderzoek Coupepolder 2009 5393
PDF – 2.9 MB 79 downloads
2009 02 20 Jaarverslag Beheer 2008 Zijkant En Onderkant Bodemzorg 5396
PDF – 1.4 MB 75 downloads
2009 04 20 Jaarverslag 2008 Nazorg Bovenkant 12585
PDF – 2.3 MB 77 downloads
2009 04 29 Jaarverslag 2008 MDWH Gedeelte Coupe 14917
PDF – 84.7 KB 77 downloads
2009 05 27 Luchtmonitoring Coupepolder 1 E Kwartaal 2009 2009 17338
PDF – 2.0 MB 76 downloads
2009 07 30 Advies St AB Inzake WVO Vergunning
PDF – 10.2 MB 79 downloads
2009 08 Brief Gerritsma Naar Rv S Over Bodemzorg 26704
PDF – 340.8 KB 83 downloads
2009 08 04 Brief HHR Op Advies St AB 24546
PDF – 141.8 KB 81 downloads
2009 12 23 Uitspraak Raad Van State Geding W Vo Vergunning 2009 39632
PDF – 589.8 KB 85 downloads
2010 6162 Nazorgplanonderkantzijkant 10 Juli 1997 Rapport
PDF – 18.3 MB 78 downloads
2010 02 26 Functionele Beschrijving Besturings En Telemetriesysteem 2010 7412
PDF – 3.4 MB 87 downloads
2010 03 12 Notitie Quick Scan NA RH
PDF – 234.6 KB 74 downloads
2010 04 07 Jaarverslag Beheer 2009 Zij En Onderkant 10532
PDF – 8.4 MB 80 downloads
2010 04 20 Def Jaarverslag Bodemzorg 2009
PDF – 787.8 KB 73 downloads
2010 04 29 Aangepast Jaarverslag 2009 Beheer Bovenkant 14004
PDF – 8.2 MB 80 downloads
2010 05 12 Toelichting Besluitformulier Voortgangsbericht Van De Voormalige Stortplaats Coupepolder En Jaarverslagen Beheer 2009 2010 11253
PDF – 54.5 KB 82 downloads
2010 07 12 St AB Verslag Ikv WB Bzaak Rv S 2010 21317
PDF – 6.9 MB 82 downloads
2010 07 20 Fotoverslag Veldbezoek Compressed
PDF – 2.7 MB 81 downloads
2010 08 10 Zienswijze Over St AB Adv 22362
PDF – 23.3 KB 84 downloads
2010 09 02 Beroep Gerritsma Rvs 24853
PDF – 5.2 MB 76 downloads
2010 10 12 Beoordeling Rapporten Door Bev Gezag 28911
PDF – 912.5 KB 66 downloads
2011 01 06 Besluitvorming Ged Staten Bovenkant Vervolgtraject Toezending Rapportage Buitenluchtmonitoring 2011 614
PDF – 516.4 KB 84 downloads
2011 02 09 Uitspraak Raad Van State Wbb Beroep Ongegrond 2011 5483
PDF – 632.1 KB 76 downloads
2011 05 30 Definitief Rapport Nazorgplan Royal Haskoning 2011 20261
PDF – 5.2 MB 73 downloads
2011 06 07 Jaarverslag Beheer 2010 Zijkant Onderkant 2011 20701
PDF – 2.6 MB 87 downloads
2011 06 28 Aanbiedingsbrief Provincie ZH Geactualiseerd Nazorgplan Coupepolder 2011 20800
PDF – 15.2 KB 81 downloads
2011 07 05 Geactualiseerd Nazorgplan Royal Haskoning 2011 31121
PDF – 13.7 MB 83 downloads
2011 07 26 Verzoek PZH Om Aanvullende Informatie Op Nazorgplan RH 2011 27418
PDF – 580.0 KB 80 downloads
2011 07 28 Opschorting Beslistermijn Nazorgplan Royal Haskoning 2011 27418
PDF – 580.0 KB 77 downloads
2011 08 12 Addendum Nazorgplan Royal Haskoning 30 Mei 2011 2011 29009
PDF – 464.9 KB 81 downloads
2011 08 24 Ontwerpbeschikking Nazorgplan Coupepolder 2011 30952
PDF – 3.8 MB 84 downloads
2011 09 09 Brief Gerritsma Zienswijze Nazorgplan Coupepolder 2011 33075 Pdf
PDF – 937.6 KB 78 downloads
2011 09 14 Afwijzing Wobverzoek Coupepolder 2012 32790
PDF – 24.2 KB 90 downloads
2011 11 09 Mail Povincie Aanvullingen Nazorgplan Coupepolder 2011 40149
PDF – 65.4 KB 83 downloads
2011 11 10 RH Nadere Uitleg En Advies Stijghoogten En Grondwaterstroming Coupepolder
PDF – 678.1 KB 78 downloads
2011 11 15 Brief Aan Provincie Aanvullende Gegevens Nazorgplan Coupepolder 2011 40585
PDF – 20.1 KB 81 downloads
2011 12 05 Beschikking Nazorgplan Coupepolder 2011 43944
PDF – 4.2 MB 76 downloads
2011 12 05 Ter Inzagelegging Bodemveronreiniging Coupepolder 2011 43944
PDF – 4.2 MB 80 downloads
2011 20922 Meldingsformulier Water Bodemverontreiniging Provincie Zuid Holland
PDF – 221.9 KB 81 downloads
2012 04 16 Jaarrapport Beheer 2011 Zij En Onderkant 2012 19017
PDF – 16.7 MB 80 downloads
2012 04 17 Herziene Offerte Voor Nazorgwerkzaamheden 2012 Inzake Onderkantzijkant Coupepolder 2012 11351
PDF – 55.5 KB 82 downloads
2012 04 17 Offerte Voor Nazorgwerkzaamheden Januari Tm Juli 2012 Inzake Bovenkant Coupepolder 2012 11141
PDF – 56.0 KB 82 downloads
2012 08 09 Maandrapportage Bodemzorg Vernielingen
PDF – 110.6 KB 79 downloads
2012 08 09 Statusrapport Bodemzorg Met Vandalisme Kast
PDF – 110.7 KB 75 downloads
2012 10 23 Rapport Bodemzorg Aanvullend Onderzoek 2012 Met Extra Peilbuizen
PDF – 1.0 MB 81 downloads
2012 10 30 Brief Naar Deskundigen Rapportage Bodemzorg
PDF – 25.4 KB 82 downloads
Bijlage 3 Advies Omgevingsdienst ODWH
PDF – 4.7 MB 81 downloads
Verslag Hoorzitting
PDF – 402.1 KB 82 downloads
Verweerschrift Met Bijlage 2015 20267
PDF – 898.8 KB 81 downloads
2015 06 24 Uitspraakbezwaarcommissie
PDF – 2.1 MB 84 downloads
2015 07 02 Afwijzing Handhaving
PDF – 2.2 MB 79 downloads